Direct naar de contentDirect naar de footer
In het gehele hotel gratis toegang tot ons wifi netwerk
In het gehele hotel gratis toegang tot ons wifi netwerk

Internet

In ons gehele hotel is Wi-FI beschikbaar en gratis toegankelijk! U bent altijd bereikbaar.