Direct naar de contentDirect naar de footer
In het gehele hotel gratis toegang tot ons wifi netwerk
In het gehele hotel gratis toegang tot ons wifi netwerk
;

Internet

In ons gehele hotel is Wi-FI beschikbaar en gratis toegankelijk! U bent altijd bereikbaar.